Posty

Polecany post

Motywacja

Słowo motywacja pochodzi z j. łacińskiego (moveo, movere) i oznacza: wprawiać w ruch poruszać, dźwigać. 


Motywacja to: - wytrwałość w realizacji zadań nawet jeśli spotkamy się z przeciwnościami losu, trudnościami
- siła, która wyzwala w nas energię do działania, do osiągnięcia celu
- stan gotowości do podjęcia określonych zadań
- wiara w siebie, swoje możliwości i umiejętności, które doprowadzą do realizacji planu
- pozytywne nastawienie, szukanie i wykorzystywanie skutecznych sposobów by dojść do celu
- realna świadomość czego chce się od życia i konsekwencja w tym aby to zdobyć
Motywację można podzielić na kilka podstawowych rodzajów:
1.Motywacja wewnętrzna- człowiek realizuje zadanie bez celu jakim jest zdobycie zewnętrznej nagrody. Wynika to z jego charakteru, zainteresowań, osobistych pragnień 2.Motywacja zewnętrzna – człowiek poprzez realizację zadań pragnie zdobyć nagrodę np. premię, pochwałę, awans. 3.Motywacja świadoma – osoba jest w stanie kontrolować ją i zdaje sobie z niej sprawę 4.Mo…

Rowerem po Puszczy Przemkowskiej

Storytelling - budowanie relacji

Macierz BCG w analizie portfelowej

Wypalenie zawodowe, nie takie straszne

Płace i benefity

To lubię ;)

Marketing mix 4 C

Marketing mix

Projekt? Jak go napisać?

Techniki sprzedaży

Zasada Pareto 80/20 w metodzie ABC

Kłamstwo

Mietków na wycieczkę

Ambitne cele

Agresja, gniew - czyli jak gasić konflikty